Free cookie consent management tool by TermsFeed

Prêt-à-Parler

If I'm selling to you, I speak your language.
If I'm buying, dann müssen Sie Deutsch sprechen!


Willy Brandt, voormalig kanselier van Duitsland

Intro Image

U zou graag zakendoen in Vlaanderen, maar een volgens u te beperkte kennis van het Nederlands ondermijnt uw zelfvertrouwen?

U beheerst het Nederlands uitstekend, maar u heeft vaak de indruk uw Vlaamse gesprekspartners niet te begrijpen?

U hebt de indruk Vlaanderen niet voldoende te kennen om de Vlaamse markt te kunnen veroveren?

Herkent u zichzelf hierin? Dan is het tijd om Prêt-à-Parler in te schakelen!

Ludwig Poppe
Founder

Prêt-à-Parler

Prêt-à-Parler ontwikkelt immersieve taalcursussen in Vlaanderen voor een publiek van anderstalige ondernemers, managers en expats. De focus ligt daarbij op de vervolmaking van de kennis van het algemeen Nederlands en de verwerving van het zakelijk Nederlands. Zo leert u onder meer netwerken, presenteren, vergaderen en onderhandelen in het Nederlands.

Maar kennis van de taal volstaat vaak niet. Als u succesvolle en duurzame handelsrelaties in Vlaanderen wil uitbouwen, is een elementaire kennis van de Vlaamse economische context en infrastructuur, en van de Vlaamse gevoeligheden en cultuur een grote troef. Om u in staat te stellen al deze kennis op een vlotte, efficiënte en aangename manier te vergaren, heeft Prêt-à-Parler unieke immersietrajecten ontwikkeld.

Uniek?

Wel, zoals gezegd ligt de focus op de Nederlandse taal, zowel in een algemene als een zakelijke context. Maar Prêt-à-Parler doet dat op een eigen wijze. Want zeg nu zelf, zit u graag een hele dag in stoffige leslokalen of steriele opleidingscentra? Of houdt u van saaie, ellenlange grammatica- of driloefeningen? Nee, niemand toch! Het aanleren van een taal moet interesse opwekken en emoties oproepen, zoals elke goede communicatie dat doet. Om dat te bereiken hanteert Prêt-à-Parler een intensieve, op mondelinge communicatie gerichte aanpak in een authentieke en relevante context. We trekken immers naar Vlaanderen, naar de Vlaamse provincies, naar de Vlaamse steden, naar de Vlaamse havens, en brengen u daar in contact met lokale ondernemers en politici. Samen met onze lesgevers scheppen zij een bedrijfscontext waarin u in het Nederlands leert functioneren.

Uniek!

Via uiteenlopende pedagogische technieken en educatieve activiteiten verdiept u zich meer en meer in de Nederlandse taal en leert u ook het Vlaamse gewest beter kennen op het vlak van onder meer infrastructuur, economie, administratie, cultuur en actualiteit. Alsof u op prospectie gaat, maar door Prêt-à-Parler georganiseerd en begeleid. Actieve immersie noemen we dat: kennis- en taalverwerving

 • door onderdompeling in een realistische communicatieve context
 • en door het systematische aanbod van relevante content
 • in een authentieke setting,
 • en in kleine groepen van maximum 12 cursisten
 • waarbij actieve communicatie centraal staat.

En DAT is vrij uniek!

Voor wie?

Prêt-à-Parler richt zich tot een breed publiek van anderstalige ondernemers en zakenlui die in Vlaanderen actief zijn of actief willen worden en voor wie een goede kennis van de Nederlandse taal en de Vlaamse economische realiteit een middel is om zakelijke successen te behalen.

Voor iedereen?

Om aan dit traject te kunnen deelnemen is een elementaire kennis van het Nederlands een noodzaak. Aangezien de cursussen op het niveau B1 (of B2) van het ERK worden gegeven, is het vereiste minimumniveau ERK A2+. Wij vragen onze cursisten dan ook om bij een eerste inschrijving een niveautest af te leggen. Het resultaat van de test laat ons toe zo homogeen mogelijke groepen te maken en te voorkomen dat cursisten teleurgesteld afhaken.

Wat leert u?

Prêt-à-Parler ontwikkelt taalopleidingen op het niveau B1 en B2 van het ERK. Welke algemene taalvaardigheden bij deze niveaus horen, kunt u lezen in de rubriek FAQ. Toegespitst op de sector van bedrijven en ondernemers leert u om in het Nederlands:

 • zonder angst met en voor een publiek te spreken
 • te netwerken
 • een product, dienst of bedrijf voor te stellen
 • een zakelijk gesprek op alle niveaus te voeren met klanten
 • een gesprek te voeren met overheidsdiensten
 • een gesprek over alledaagse onderwerpen te voeren met personeel of klanten
 • zakelijke teksten en audiovisuele boodschappen te begrijpen.

Bovendien verwerft u, afhankelijk van het gekozen immersietraject, kennis over:

 • de voor u relevante economische noden en troeven van het gewest Vlaanderen, de 5 Vlaamse provincies, de 13 Vlaamse centrumsteden of de Vlaamse havensteden
 • de culturele eigenheden in de dagelijkse omgang en het zakendoen
 • algemene culturele en actuele topics
 • En last but not least beschikt u, afhankelijk van het traject dat u volgt, over een netwerk van lokale ondernemers, politici en functionarissen.

In een notendop: na deelname aan de actieve immersietrajecten van Prêt-à-Parler beschikt u over voldoende basis om u met vertrouwen in de Vlaamse bedrijfswereld te begeven.

Niet 100% wat u zoekt?

Heeft u interesse in de methode van Prêt-à-Parler maar vindt u in ons programma niet 100% wat u zoekt? Heeft u specifieke noden of wensen, wilt u een traject specifiek voor uw bedrijf of voor uw werknemers? Prêt-à-Parler ontwikkelt voor u een immersietraject op maat van uw behoeften. Aarzel niet om ons te contacteren en ons uw vraag voor te leggen.

Over mijzelf

Tijdens 10 jaar ervaring in de industrie, namelijk in de verkoop en installatie van niveau- en debietmetingen op de Belgische waterwegen de Schelde, de Maas en de Samber heb ik vaak in Wallonië gewerkt. Daarnaast sta ik ook al 20 jaar voor de klas, als leraar Nederlands in het Franstalige onderwijs in Brussel. Lesgeven was voor mij een revelatie. Het contact met jongeren was en is nog steeds verfrissend, maar hen motiveren voor de lessen Nederlands vormde een grote uitdaging. Gaandeweg heb ik de kracht van verhalen ontdekt: ik vermeed voortaan voorgekauwde schoolboeken en gaf de voorkeur aan boeiende verhalen. Zo creëerde ik een universum waarin ik mijn leerlingen kon meenemen. Taal is immers een communicatiemiddel en die communicatie moet relevant en interessant genoeg zijn om het leerproces op gang te brengen en te versterken. Prêt-à-Parler biedt me de mogelijkheid mijn kennis en ervaring op dit gebied ten dienste te stellen van een leergierig en gemotiveerd publiek.

Programma 2023-2024

Ronde Van Vlaanderen

Vlaanderen telt dertien centrumsteden: twee grootsteden en elf regionale steden die een centrale functie op het vlak van onder andere werkgelegenheid, zorg, onderwijs, cultuur en ontspanning uitoefenen. Ons basisprogramma 'Ronde van Vlaanderen' is opgebouwd rond deze dertien belangrijke Vlaamse steden en biedt dan ook een algemene inleiding tot het sterk verstedelijkte Vlaanderen.

Het basistraject Ronde van Vlaanderen bestaat uit 13 etappes, één etappe per Vlaamse centrumstad. Elke etappe is opgesplitst in een online gedeelte gevolgd door een onsite cursusdag in een Vlaamse centrumstad.

Online

Het online gedeelte van een etappe bestaat uit:

 • 1 of 2 modules uit de online cursus Nederlands voor ondernemers (gericht op algemeen ondernemerschap
 • een module uit het Dossier Vlaamse centrumsteden (luister-, lees- en woordenschatoefeningen als voorbereiding op de activiteiten tijdens de cursusdag)
 • facultatief mondelinge oefeningen in groepjes van maximum 6 cursisten (1 sessie van 90 minuten)
Onsite

De onsite cursusdag ziet er meestal als volgt uit:

 • 08u30 - 09u00: onthaal
 • 09u00 - 10u00: intensieve taalles
 • 10u00 - 10u15: pauze
 • 10u15 - 11u15: intensieve taalles
 • 11u15 - 11u30: pauze
 • 11u30 - 12u30: intensieve taalles
 • 12u30 - 14u00: lunch
 • 14u00 - 15u30: bedrijfsvoorstellingen
 • 15u30 - 17u00: economische stadsverkenning met gids

De hele cursus door, dus ook tijdens de rust- of eetmomenten, wordt er uitsluitend Nederlands gesproken.

Een etappe, online en onsite gedeelte samen, duurt 2 weken. Het totale basisimmersietraject duurt dus 26 weken (13 modules), zonder vakantieperiodes.

Overzicht

In totaal biedt dit basisimmersietraject van Prêt-à-Parler:

 • 110 uur volledige immersie onsite
 • 39 uur intensieve taallessen onsite
 • 19,5 uur mondelinge oefeningen online (facultatief)
 • een uitgebreid pakket contentgerichte luister-, lees- en woordenschatoefeningen
 • 26 bedrijfsbezoeken in 13 Vlaamse centrumsteden
 • 13 gegidste stadsverkenningen
 • kennismaking met tientallen Vlaamse ondernemingen in de online cursus
Agenda

Om de twee weken heeft er een cursusdag plaats in een Vlaamse centrumstad.

 • 10/11/2023: Leuven
 • 24/11/2023: Gent
 • 08/12/2023: Sint-Niklaas
 • 22/12/2023: Aalst
 • 12/01/2024: Brugge
 • 26/01/2024: Oostende
 • 09/02/2024: Kortrijk
 • 23/02/2024: Roeselare
 • 15/03/2024: Hasselt
 • 29/03/2024: Genk
 • 12/04/2024: Antwerpen
 • 26/04/2024: Turnhout
 • 17/05/2024: Mechelen
Minimumniveau

Om aan dit traject te kunnen deelnemen is een elementaire kennis van het Nederlands een noodzaak. Aangezien de cursussen op het niveau B1 (of B2) van het ERK worden gegeven, is het vereiste minimumniveau ERK A2+. Wij vragen onze cursisten dan ook om bij een eerste inschrijving een niveautest af te leggen. Het resultaat van de test laat ons toe zo homogeen mogelijke groepen te maken en te voorkomen dat cursisten teleurgesteld afhaken.

Niet 100% wat u zoekt?

Heeft u interesse in de methode van Prêt-à-Parler maar vindt u in ons programma niet 100% wat u zoekt? Heeft u specifieke noden of wensen, wilt u een traject specifiek voor uw bedrijf of voor uw werknemers? Prêt-à-Parler ontwikkelt voor u een immersietraject op maat van uw behoeften. Aarzel niet om ons te contacteren en ons uw vraag voor te leggen.

Hoelang duurt over het algemeen een immersietraject van Prêt-à-Parler?

De lengte van onze immersietrajecten hangt van het gekozen programma: van 5 dagen voor het intensieve programma 'Havens van Vlaanderen' tot 26 weken voor ons basisprogramma 'Ronde van Vlaanderen'

Is het verplicht om de 13 modules van het traject 'Ronde van Vlaanderen' te volgen of kan de cursist enkele modules uitkiezen?

Zowel organisatorisch als pedagogisch is het progamma 'Ronde van Vlaanderen' een geheel. Op taalvlak omvat dit programma een volledige en logisch opgebouwde cursus. Het is onmogelijk om met enkele modules het beoogde resultaat te bereiken.

Ik kan de lesdag in een Vlaamse stad niet bijwonen. Kan ik een gedeeltelijke terugbetaling vragen?

Dat is jammer genoeg niet mogelijk. Het gekozen immersietraject bestaat altijd uit een online gedeelte en een onsite gedeelte. Deelnemers hebben altijd toegang tot het volledige programma online. Bovendien zijn alle kosten en reserveringen onsite gemaakt en is de prijs voor het gekozen programma gebaseerd op een bepaald aantal deelnemers.

Kunnen personen zonder kennis van het Nederlands aan de immersietrajecten deelnemen?

Nee. Onze programma's zijn ontwikkeld op het niveau B1 en hoger. Het vereiste minimumniveau om te kunnen deelnemen is ERK A2+. Een taalgebruiker op niveau A2+

 • Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk).
 • Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen.
 • Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

Bij een eerste inschrijving vragen we onze klanten een niveautest af te leggen.Mensen die nog geen basiskennis van het Nederlands bezitten, moeten dan ook eerst een cursus voor beginners volgen.

Zijn de immersietrajecten van Prêt-à-Parler ontwikkeld voor alle sectoren en industrieën?

De basisprogramma's van Prêt-à-Parler zijn gericht op het algemene ondernemerschap. Echter, als uit de inschrijvingen blijkt dat we ons programma kunnen toespitsen op één of enkele sectoren, zullen we dat doen, maar enkel na overleg met onze cursisten. Op vraag kan ook een programma specifiek voor één sector worden samengesteld.

Welk taalniveau is vereist om aan de immersietrajecten te kunnen deelnemen?

Onze programma's zijn ontwikkeld op het niveau B1 en hoger. Het vereiste minimumniveau om te kunnen deelnemen is ERK A2+. Een taalgebruiker op niveau A2+

 • Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk).
 • Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen.
 • Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

Bij een eerste inschrijving vragen we onze klanten een niveautest af te leggen. Mensen die nog geen basiskennis van het Nederlands hebben, moeten eerst een cursus voor beginners volgen.

Welk taalniveau kan met de cursussen van Prêt-à-Parler bereikt worden?

Onze basisprogramma's zijn ontwikkeld op het niveau ERK B1. Een taalgebruiker op niveau B1

 • Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd.
 • Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken.
 • Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn.
 • Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

Voor meer gevorderde taalgebruikers ontwikkelen we vervolgtrajecten op niveau B2 of trajecten op maat.
Een taalgebruiker op niveau B2

 • Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied.
 • Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt.
 • Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

Voor taalgebruikers op niveau ERK C1 kan een taalopleiding op maat, individueel of in groep, ontwikkeld worden.

Kunnen de immersietrajecten van Prêt-à-Parler aangepast worden om te voldoen aan specifieke commerciële vereisten?

Ja. We kunnen onze basisprogramma's toespitsen op bepaalde sectoren of bepaalde noden van onze klanten. Er kunnen ook programma's op maat ontwikkeld worden.

Biedt u ondersteuning of opvolging na het volgen van een immersietraject?

Ja. Naast onze vervolgprogramma's, die perfect aansluiten op de basisprogramma's, kunnen we een vervolgtraject op maat aanbieden, geheel gericht op de noden van onze klant.

Kan een bedrijf meerdere werknemers inschrijven voor een traject van Prêt-à-Parler?

Ja. Met het akkoord van alle deelnemers kunnen we het traject dan meer toespitsen op uw sector maar we kunnen ook we een traject op maat van uw bedrijf ontwikkelen.

Welke ervaring hebben de lesgevers en coaches van Prêt-à-Parler?

Prêt-à-Parler werkt met lesgevers en coaches die over een ruime ervaring in de sector beschikken.

Moeten de cursisten over voorkennis of specifieke vereisten beschikken om te kunnen deelnemen?

De deelnemers moeten over een basiskennis van het Nederlands beschikken, op het niveau ERK A2+. Daarnaast vragen we aan onze klanten 100% bereidheid en inzet om het principe van de volledige immersie te respecteren. Logisch, toch? Dat maakt immers de sterkte van onze methode uit.

Hoe kan ik meer te weten komen over de prijzen en beschikbaarheid van de immersietrajecten van Prêt-à-Parler?

Vul uw gegevens hier in via onze contact sectie en wij bezorgen u de gevraagde informatie.

Biedt u ook online taalopleidingen aan?

Nee. De methode van Prêt-à-Parler is gebaseerd op een combinatie van online en onsite activiteiten, waarbij de aangeboden content en het taalbad onsite een belangrijke rol van katalysator in het leerproces spelen. Met de relevante content zorgen we ervoor dat de affectieve filter van de cursisten helemaal openstaat terwijl de actieve immersie het leerproces versnelt en versterkt.

Contacteer ons

Prêt-à-Parler geeft u graag meer uitleg over onze diensten.
Om dit optimaal te kunnen doen, vragen wij u om enkele vragen te beantwoorden.
Op basis van uw antwoorden kunnen we u de gepaste informatie aanbieden.
Het is verplicht om alle velden in te vullen.